Монголын Ахлах Тогоочийн Академи

“Монголын Мастер Тогоочдын Холбоо”-ны дэргэдэх
“Ахлах Тогоочийн Академи”

Бид монголын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт мэргэжилийн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх олон төрөлт сургалт хийх, судалгааны ажил төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх,  олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллага, мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж Монгол улсын хоол үйлдвэрлэл үйлчигээний салбарын хөгжил, төлөвшилд бодит хувь нэмэр оруулах зорилготой.

 

Бидний давуу тал:

Бид мэргэжилийн ур чадвар, дадлага туршлага бүхий мастер баш нартай

Монгол улсын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын зөвлөх инженер,  олон улсын тэмцээнүүдээс алт мөнгөн медальтай  мастер тогооч нар, 100% багшлах эрхийн үнэмлэхтэй, бакалавр, магистр цолтой багш нар, онол 20%, дадлага 80%  тайгаар хичээл орох болно

 

Олон улсын харилцаа холбоо сайтай
Гадаад багш нар урин авч ирж хичээл заалгах боломжтой,
Сурах таатай орчин,  саруул анги танхимтай
Ном сурах бичиг, гарын авлагууд
Суралцагчдын материаллаг дадлагын бааз сайтай
Олон улсын сургалтууд
Олон улсын аялалтай, сургалт хөтөлбөрүүд
Акдемийн гишүүн болох бүрэн боломжтой

Академийн гишүүн болсноор

  • номын сангаар үнэгүй үйлчлүүлэх эрхтэй,
  • үнэгүй видео хичээлүүд онлайн хичээлүүд үзэх,
  • байнгын болон түр сургалтуудад хөнгөлөлттэй хамрагдах эрхтэй
  • Мастер тогоочдын холбооны сургалтуудад хөнгөлөлттэй хамрагдах
  • Үнэгүй мэргэжлийн зөвлөгөө
TOP