Сургалт явуулах багш нар

Буяндэлгэр - №60 МУ-ын үйлчилгээний гавьяат ажилтан, зөвлөх инженер, мастер тогооч, олон улсын хэмжээний шүүгч

Төрөл – мэргэжлийн ангийн ахисан түвшины - онол болон дадлагын багш
Орчин үеийн монгол хоол – онол, дадлага

Батбаатар - № 257 МУ –ын мастер тогооч, олон улсын хэмжээний  шүүгч
Төрөл –  мэргэжлийн ангийн ахисан түвшины – онол, дадлагын багш

Отгонбат-   №172 МУ-ын зөвлөх инжинер, мастер тогооч
Төрөл –  мэржэлийн түвшиний онол

Бүүвээбаатар - №  257 МУ –ын мастер тогооч
Төрөл –   дадлага
Солонгос хоолны багш

TOP