Гишүүнээр элсэх

Гишүүнчлэлийн ангилал:  

  1. ММТХ-ны гишүүн
  2. ММТХ-ны гишүүн байгууллага
  3. ММТХ-ны сайн дурын гишүүн

ММТХ ны гишүүн байх нөхцөл:
-Гишүүн нь Монгол Улсын Мастер тогооч байх .

ММТХ- ын гишүүнээр хэрхэн элсэх вэ?
-Гишүүн нь сайн дурын үндсэн дээр элсэнэ.
-Гишүүний анкетыг ММТХ- оос :
- Цахим хуудсанд бөглөнө. / masterchefs.mn/
- ММТХ –н дээр ирж бөглөнө. / гараар буюу бичгээр /
-Гишүүний жилийн татвар төлнө .
- Дансны дугаар /                                  /
- Валют бус Үндэсний мөнгөн тэмдэгт /төгрөг/ байх .
- Данснаас дансанд хийж болно .
- Бөглөсөн гишүүний анкет,хураамж төлсөн баримтын хамт ММТХолбоонд өгнө .
- MMТхолбооны Тэргүүний шийдвэрээр ММТХолбооны гишүүний үнэмлэх олгоно .
- Үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа 1 жил байх ба үнэмлэх гарсан өдрөөс тооцно .

ММТХ-ны гишүүн болсноороо
- ММТХ-ны дүрэмт хувцас өгнө .
- ММТХ- оос онцлох тууз болон тэмдэг өгнө .
- ММТХ-ны үнэмлэх өгнө .
- ММТХ-ны цахим хуудсанд өөрийн танилцуулага болон зурагны хамт байрлана .
- Дотоод гадаадын сургалтанд хөнгөлттөй хамрагдана.
- Олон улсын тэмцээнд оролцох тохиолдолд онгоцны билетнээс 3% хөнгөлнө .
- Шинлэг санаа холбооны нэр хүндийг өндөрт өргөсөн идэвхитэй хамтран ажилласан гишүүдийг үйл ажиллагаанаас нь хамааруулан урамшуулах, татвараас хөнгөлөх гэх мэтээр хөхүүлэн дэмжинэ .
- Холбооноос  шинэ жилийн арга  хэмжээг зохион байгуулах.
- Аялал болон зугаалага явган аялал зохион байгуулах .
- Хамтрагч байгууллагаас хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх

ММТХ-ны дараах эрх ,үүрэгтэй:
- ММТХ-ны гишүүд нь гишүүний татвараа жил бүр төлнө .
- ММТХ-ны гишүүний хувьд үйл ажиллагаанд өөрийн идэвхитэй оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана .
- ММТХ-нд хандсан аливаа санал хүсэлт,шүүмжлэлээ бичгээр өгнө . /нэр болон албан ажил бичих /
- ММТХ-ны хуралд оролцож ,хурлаар шийдвэрлэж хэлэлцэж байгаа асуудалд санал өгөх .
- ММТХ-ны зохиогдсон үйл ажиллагаанд  дүрэмт хувцас болон онцлох тэмдэг зэргийг зүүж занших .
- Хүлээн авалт
- Тэмцээн
- Байгууллагын сурталчилгаанд

ММТХ-ны гишүүд нь хуримтлалын сантай байх /жилд 20000 ₮ ,/ Гишүүдэд учирч болох гэнэтийн үйл явдлууд , хандив тусламж/Зөвлөлийн шийдвэрээр зарцуулах мөн тайлагнах.

TOP