Монголын Мастер Тогоочдын Холбооны Зорилго

Бид Монгол улсын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулж, дэлхийн давцанд өрсөлдөхүйц мэргэжилийн ур чадвар бүхий мастер тогооч нарыг бэлтгэн, тэднийг дэмжин ажиллах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, олон улсад монголын тогооч нарын ур чадварыг таниулах,  сурталчилах, нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж, эрүүл аюугүй хоол хүнсээр олон нийтийг хангахад оршино

TOP